HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) คืออะไร

HTTPS เป็นตัวย่อของคำว่า  Hypertext Transfer Protocol Secure เป็นตัวแปร  (protocol) ที่ช่วยให้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถเก็บข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเว็บไซต์ไว้เป็นความลับได้ คือผู้ใช้จะมีความปลอดภัย เมื่อเปิดเว็บไซต์แล้วผู้ใช้จะไม่พบข้อความว่า “เว็บไซต์นี้ไม่สามารถให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย” ที่อาจทำให้เกิดความลังเลที่จะเปิดเข้าไปดูข้อมูล

Conversion Rate คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำโฆษณา

คำว่า Conversion ในทางธุรกิจหมายถึง ยอดจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริง Conversion Rate จึงหมายถึง อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับยอดคลิกชมสินค้า หรืออัตราส่วนที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อเช็คยอดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์    

Creative Content คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ Content

การทำ content เพื่อการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัญหาก็คือ content ที่เผยแพร่ออกสู่สังคมออนไลน์ยังไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ การทำ content จึงต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาเสมอ Creative Content จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำ Content

Landing Page คืออะไร ??  สิ่งสำคัญที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องมี

Landing Page คือ เว็บไซต์ที่คนเข้าถึงก่อนเป็นหน้าแรก เป็นหน้าที่ผู้ออกแบบตั้งใจให้คนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ได้เห็นหน้าดังกล่าวก่อน เพื่อให้ตอบโจทย์เจตนาที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการในเวลานั้นๆ หัวใจสำคัญของ Landing Page ก็คือ ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว

backlink คืออะไร ความลับการทำการตลาดที่ดีที่สุด ที่หลายคนยังไม่รู้

Backlink  เป็นการอ้างอิงถึงบางหน้าในเว็บไซต์ของเรา แบล็คลิ้งค์ที่เว็บไซต์อื่นนำไปวางไว้เป็นการอ้างอิงถึง ทำให้คนที่เข้าเว็บไซต์อื่น หากต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องที่ถูกอ้างถึง จะคลิกลิงก์นั้นเพื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ของเรา ลิงก์แบบนี้เรียกว่า backlink ซึ่งในโปรแกรมค้นหาที่เรียกว่า Search Engine ถือว่าเว็บไซต์ที่มีลิงก์จากภายนอกมีความน่าเชื่อถือสูง