เงินกู้ คืออะไร แนะนำเทคนิคกู้เงินให้ผ่าน ที่หลายคนยังไม่รู้

เงินกู้ คือ การขอยืมเงินคนอื่น โดยมีเงื่อนไขตกลงกับเจ้าของเงินว่า จะชำระเงินที่ยืมพร้อมค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงกัน ในเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ เช่น อาจผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าไหร่ ในแต่ละงวดที่ชำระนั้น เป็นเงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เป็นต้น เงินยืมโดยมีดอกเบี้ยนี้ เรียกว่า เงินกู้