สัมภาษณ์งาน อย่างไรให้ได้งานมีคำตอบ

การสัมภาษณ์งาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อคัดคนเข้าทำงานของเจ้าของกิจการ กระบวนการดังกล่าวจึงต้องมีแนวคิด วิธีการที่จะคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน คุ้มค่าจ้างที่จะต้องจ่าย ในส่วนของผู้สมัครงานจึงควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่เกี่ยวกับการเข้าสัมภาษณ์งานด้วย เพื่อโอกาสได้งานตามที่ต้องการ