บริษัทส่งของ ส่งพัสดุ มีวิธีการเลือกใช้บริการอย่างไร

ในยุคที่การส่งของ พัสดุ ไม่ใช่มีบริการแค่ไปรษณีย์ไทย แต่มีบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการ การที่เราจะเลือกใช้บริการจากบริษัทไหนคงขึ้นอยู่กับความสะดวกและปลอดภัย ความพึงพอใจในงานบริการ วิธีเลือกใช้บริการนั้น จึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้