โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร

เมื่อกระบวนการผลิตสินค้า เจ้าของสินค้าอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง แต่ผู้บริโภคกลับมีหลักแหล่งอยู่ทั่วประเทศ ทำอย่างไร ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะไปถึงมือของกลุ่มผู้บริโภคได้ นั่นเองคือที่มาของโลจิสติกส์