Business Model คืออะไร อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

Business model คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน ทีมงานรู้และเห็นภาพตรงกัน ยิ่งขั้นตอนวิธีการ รายละเอียดตามความคาดคะเนระหว่างเส้นทางยิ่งชัดเจนโดยผ่านการวิเคราะห์ วิจัยมาดีมากเท่าไหร่ โอกาสผิดพลาดระหว่างทางยิ่งน้อยลง เสมือนการสร้างบ้านที่มีพิมพ์เขียวดี