google search คืออะไร

นาทีนี้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตแล้วไม่รู้จักเว็บชื่อดังที่ชื่อ Google ไม่น่าจะมี เพราะเว็บไซต์ชื่อดังอย่างGoogle เป็นเว็บไซต์แรกของทุกคนเวลาต้องการรู้ข้อมูลอะไรสักอย่างบนอินเตอร์เน็ต อยากรู้อะไร ค้นจาก google มักจะมีข้อมูลปรากฏ จนมีคำพูดทีเล่นทีจริงที่ว่า ไม่รู้อะไรให้ถามอากู๋ บ้าง ให้ถาม goo บ้าง ซึ่งล้วนแต่หมายถึง การ Search หาข้อมูลจากเว็บไซต์ Google.com นั่นเอง