machine learning คืออะไร

แนวคิดและการวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์มีมาระยะหนึ่งแล้ว จากข้อมูลที่ใส่เอาไว้เป็น DATA ฐานข้อมูล สิ่งที่เหนือกว่าจินตนาการกำลังค่อยๆ เติบโตขึ้น เมื่อ AI สามารถให้คำตอบที่เกิดจากการเรียนรู้แบบประยุกต์ได้ การเรียนรู้เหล่านั้น เรียกว่า machine learning